Steder på D-dagenRSS

Skjul kart
Normandie, Frankrike
Normandie
By | område
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits1,053
Slipp sone D
Normandie, Frankrike
Normandie
By | område
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits1,086
Slipp sone T
Normandie, Frankrike
Normandie
By | område
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits1,101
Slipp sone A
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits1,181
Slipp sone N
Normandie, Frankrike
Normandie
By | område
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits1,382
Slipp sone O
Normandie, Frankrike
Normandie
By | område
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits1,546
Slipp sone C
Saint-Laurent-sur-Mer, Frankrike
Saint-Laurent-sur-Mer
By | område
Dato
Status koordinat Nøyaktigheten er omtrent +/- 1 km
Hits1,650
Gold Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Ingen status ennå
Hits1,142
Gold Beach Jig West
Gold Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Ingen status ennå
Hits1,239
Gold Beach Jig East
Gold Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits1,779
Gold Beach King West
Colleville-sur-Mer, Frankrike
Colleville-sur-Mer
By | område
Dato
Status koordinat Nøyaktigheten er omtrent +/- 1 km
Hits1,571
Omaha Beach Avkjørsel E-3
Omaha Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Nøyaktigheten er omtrent +/- 1 km
Hits1,446
Omaha Beach Fox Green West
Omaha Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Nøyaktigheten er omtrent +/- 1 km
Hits1,190
Omaha Beach Fox Green East
Omaha Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Nøyaktigheten er omtrent +/- 1 km
Hits1,174
Omaha Beach Easy Red West
Omaha Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Nøyaktigheten er omtrent +/- 1 km
Hits1,092
Omaha Beach Easy Red East
Omaha Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Nøyaktigheten er omtrent +/- 1 km
Hits1,064
Omaha Beach Easy Green West
Omaha Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Nøyaktigheten er omtrent +/- 1 km
Hits1,129
Omaha Beach Easy Green East
Omaha Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Nøyaktigheten er omtrent +/- 1 km
Hits1,495
Omaha Beach Dog Red West
Omaha Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Nøyaktigheten er omtrent +/- 1 km
Hits1,222
Omaha Beach Dog Red East
Omaha Beach, Frankrike
Dato
Status koordinat Nøyaktigheten er omtrent +/- 1 km
Hits1,835
Omaha Beach Dog White West