53 pansret infanteribataljon (USA)RSS

53 pansret infanteribataljon (USA)
Skjul kart
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits336
53 Armored Infantry Battalion, Company A bodde på Devizes Wiltshire 17. mai 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits817
53 Armored Infantry Battalion, Company A bodde på Devizes Wiltshire 19. mars 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits321
53 Armored Infantry Battalion, Company A bodde på Devizes Wiltshire 20. april 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits356
53 Armored Infantry Battalion, Company B bodde på Devizes Wiltshire 17. mai 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits330
53 Armored Infantry Battalion, Company B bodde på Devizes Wiltshire 19. mars 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits323
53 Armored Infantry Battalion, Company B bodde på Devizes Wiltshire 20. april 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits367
53 Pansret infanteribataljon, kompani C bodde på Devizes Wiltshire 17. mai 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits358
53 Pansret infanteribataljon, kompani C bodde på Devizes Wiltshire 19. mars 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits337
53 Armored Infantry Battalion, Company C bodde på Devizes Wiltshire 20. april 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits366
53 Armored Infantry Battalion, Headquarters Company ble værende i Devizes Wiltshire 17. mai 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits364
53 Armored Infantry Battalion, Headquarters Company ble værende i Devizes Wiltshire 19. mars 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits348
53 Armored Infantry Battalion, Headquarters Company ble værende i Devizes Wiltshire 20. april 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits340
53 Pansret infanteribataljon, hovedkvarteret bodde i Devizes Wiltshire 17. mai 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits353
53 Armored Infantry Battalion, Headquarters oppholdt seg i Devizes Wiltshire 19. mars 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits338
53 Pansret infanteribataljon, hovedkvarter ble værende i Devizes Wiltshire 20. april 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits332
53 Armored Infantry Battalion, Headquarters oppholdt seg i Devizes Wiltshire 23. juni 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits345
53 Armored Infantry Battalion, Medical Detachment ble boende på Devizes Wiltshire 17. mai 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits368
53 Armored Infantry Battalion, Medical Detachment ble boende på Devizes Wiltshire 19. mars 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits323
53 Armored Infantry Battalion, Medical Detachment ble værende i Devizes Wiltshire 20. april 1944
Devizes, Wiltshire, Storbritannia
Devizes, Wiltshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits368
53 Pansret infanteribataljon, Servicefirma bodde på Devizes Wiltshire 17. mai 1944