521 Feltundersøkelsesselskap RERSS

521 Feltundersøkelsesselskap RE
Skjul kart
-, Amblie, Frankrike
Amblie
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,027
521 feltundersøkelsesfirma på oppdrag til Amblie, Frankrike 1944. juni 06
-, Bomlitz, Tyskland
Bomlitz
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,115
521 feltundersøkelsesfirma på oppdrag til Bomlitz, Tyskland på 1945-04-26
-, Eindhoven, Nederland
Eindhoven
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,038
521 Field Survey Company på oppdrag til Eindhoven, Nederland 1944-10-01
-, Hamminkeln, Tyskland
Hamminkeln
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits907
521 Field Survey Company på misjon til Hamminkeln, Tyskland på 1945-04-01
-, Hoya, Tyskland
Hoya
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits939
521 feltundersøkelsesfirma på oppdrag til Hoya, Tyskland 1945-04-16
-, Iserlohn, Tyskland
Iserlohn
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,010
521 feltundersøkelsesfirma på oppdrag til Iserlohn, Tyskland på 1945-06 17
-, Landes-sur-Ajon, Frankrike
Landes-sur-Ajon
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,189
521 Field Survey Company på oppdrag til Landes-sur-Ajon, Frankrike 1944-08-11
-, Le Sap, Frankrike
The Sap
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,233
521 feltundersøkelsesfirma på oppdrag til Le Sap, Frankrike 1944. august 08
-, Lüneburg, Tyskland
Lüneburg
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,023
521 Field Survey Company på oppdrag til Luneburg, Tyskland 1945-05-05
-, Martragny, Frankrike
Martragny
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,026
521 Field Survey Company på oppdrag til Martragny, Frankrike den 1944-07-17
-, Nuenen, Nederland
Nuenen
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,410
521 Field Survey Company på misjon til Nuenen, Nederland den 1944-09-30
-, Rheine, Tyskland
Rheine
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits864
521 Field Survey Company på oppdrag til Rheine, Tyskland 1945-04-05
-, Saleux, Frankrike
Saleux
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits823
521 Field Survey Company på oppdrag til Saleux, Frankrike 1944-09-04
-, Schepdael, Belgia
Schepdael
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits857
521 Field Survey Company på oppdrag til Schepdael, Belgia den 1944-09-07
-, Steyerburg, Tyskland
Steyerburg
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,222
521 Field Survey Company på oppdrag til Steyerburg, Tyskland 1945
-, Thaon, Frankrike
Thaon
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,347
521 Field Survey Company på oppdrag til Thaon, Frankrike 1944-01-01
-, Vinkt, Belgia
Finch
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits896
521 Field Survey Company på oppdrag til Vinkt, Belgia den 1944-09-23
-, Winnekendonk, Tyskland
Winnekendonk
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,259
521 feltundersøkelsesfirma på oppdrag til Winnekendonk, Tyskland 1945-03-14
-, Boxtel, Nederland
Boxtel
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits615
-, Douvres-la-Delivrande, Frankrike
Dover-la-Delivrande
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i en (nærhet til en) by eller by
Hits1,126