Skjul kart
Arendsdaalder 8, 8253 BT, Dronten, Nederland
Dronten
By | område
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits4,158
Ser du etter info om landings- eller troppskip
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits402
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 131 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits365
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 131 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits381
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 132 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits344
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 132 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits415
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 133 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits340
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 133 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits394
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 134 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits330
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 134 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits389
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 135 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits307
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 135 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits342
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 136 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits321
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 136 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits363
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 137 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits338
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 137 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits395
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 138 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits313
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 138 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits292
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 139 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits281
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 139 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits313
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 140 i område 4 i The Solent for: Landing Ship Tank Force G