Landingcraft LCTRSS

Landingcraft LCT

Landingcraft LCT

Skjul kart
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits332
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 205 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits331
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 205 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits417
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 206 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits305
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 206 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits385
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 207 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits318
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 207 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits357
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 208 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits337
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 208 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits533
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 209 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits319
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 209 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits376
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 210 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits326
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 210 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits420
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 211 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits384
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 211 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits359
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 212 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits569
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 212 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits351
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 213 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits316
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 213 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits338
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 214 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits324
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 214 i område 6 i The Solent for: Buoy (LCT Moorings)