Skjul kart
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits698
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 103 i område 3 (N) i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits554
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 103 i område 3 (N) i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits832
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 104 i område 3 (N) i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits484
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 104 i område 3 (N) i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits520
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 105 i område 3 (N) i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits518
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 105 i område 3 (N) i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits556
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 106 i område 3 (N) i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits482
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 106 i område 3 (N) i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits574
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 107 i område 3 (N) i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits482
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 107 i område 3 (N) i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits594
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 11 i område 1 i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits801
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 11 i område 1 i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits569
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 12 i område 1 i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits485
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 12 i område 1 i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits618
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 13 i område 1 i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits882
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 13 i område 1 i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits629
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 14 i område 1 i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits538
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 14 i område 1 i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits559
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 15 i område 1 i The Solent for: Motor minesveiper
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits773
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 15 i område 1 i The Solent for: Motor minesveiper