Skjul kart
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits529
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 108 i område 3 (N) i The Solent for: Depot trawlers
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits559
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 108 i område 3 (N) i The Solent for: Depot trawlers
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits546
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 109 i område 3 (N) i The Solent for: Depot trawlers
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits518
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 109 i område 3 (N) i The Solent for: Depot trawlers
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits564
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 743 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits461
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 743 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits586
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 744 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits470
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 744 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits509
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 745 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits466
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 745 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits582
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 746 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits467
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 746 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits566
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 747 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits481
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 747 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits529
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 748 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits1,121
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 748 i område 31 i The Solent for: BDO Trawler
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits482
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 96 i område 3 (N) i The Solent for: Depot trawlers
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits905
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 96 i område 3 (N) i The Solent for: Depot trawlers
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits529
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 97 i område 3 (N) i The Solent for: Depot trawlers
Dato
Status koordinat Nøyaktig posisjon
Hits295
Ankerpunkt før D-Day, posisjon 97 i område 3 (N) i The Solent for: Depot trawlers