265 feltartilleribataljon (240 mm) (USA)RSS

265 feltartilleribataljon (240 mm) (USA)
Skjul kart
Peover, Cheshire, Storbritannia
Peover, Cheshire
By | område
Dato
Status koordinat Plasseringen er i dette området
Hits188
265 Field Artillery Battalion (240 mm), Advance Detachment ble værende på Peover Cheshire 08. mai 1944